Grupul AA

Cum se Înființează și cum funcționează un grup AA

Indiferent de motivul care stă la baza dorinței tale de a iniția un nou grup AA, căile de a-l porni sunt cam aceleași.

Esențial pentru startul unui nou grup AA este ca cel puțin doi alcoolici să își exprime dorința aceasta, apoi, este necesară probabil cooperarea cu alți membri AA. Un punct cu ceva mai complicat este găsirea unui loc de întâlnire, un ibric/filtru de cafea, un ceainic, ceva literatura AA și apoi un program de întâlnire.

După ce s-au găsit toate acestea și grupul a început să funcționeze bine, ar fi necesar să se anunțe existența lui către alte grupuri din apropiere, la biroul serviciilor regional, precum și la GSO (Biroul Serviciilor Generale). Birourile serviciilor pot constitui pentru dumneavoastră, fiecare în felul ei, importante surse și resurse de suport pentru noul grup.

Solicitați de la GSO un formular de înscriere pe care să îl returnați după ce l-ați completat astfel încât noul grup va fi înregistrat. Fiecare nou grup primește un număr (stabilit de conferință) de materiale în mod gratuit, ca urmare a acestei înregistrări.

“Botezarea” unui nou grup AA

Experiența i-a învățat pe membrii AA că cea mai bună metodă este evitareea oricărei afilieri cu instituțiile externe AA, indiferent de activitatea și renumele acesteia.

Tradiția șase: “Este foarte necesar ca nici un grup AA să nu sprijine, să nu finanțeze și să nu intituleze ca AA nici un alt organism, înrudit sau nu cu Alcoolicii Anonimi, ca nu cumva problemele legate de bani, proprietate sau prestigiu să ne distragă de la obiectivul nostru primordial.”

Chiar și doar impresia de a avea legatură cu orice organizație, club, instituție politică sau religioasă trebuie evitată. De aceea, un grup AA care se întâlnește în clădirea unei instituții de tratament, corecționale, bisericești, etc trebuie să aibă grijă să nu folosească numele instituției, ci să își aleagă un nume complet distinct. Acest lucru clarifică faptul ca grupul AA nu este afiliat spitalului, bisericii, închisorii, programului de tratament, ci doar închiriază/ folosește spațiul pentru întâlnirile sale.

Conștiința GSB-ordului (Comitetul de Servicii Generale), poate decide ca astfel de denumiri să nu fie permis a fi înregistrate la nivel central. La fel ca și denumiri cum ar fi “întâlnirile familiale”, “alcool și pastile” ar putea să nu fie înregistrate la nivel central în AA datorită cuvantului “familial” care poate să creeze confuzii în legatură cu grupul familial Al-Anon, o comunitate complet separată de Alcoolicii Anonimi sau comunități cu alte dependențe.

Scopul nostru priomordial este cel de a purta mesajul către alți alcoolici, experiența în ceea ce privește alcoolul fiind unul dintre lucrurile pe care membrii AA le au în comun. Este înșelător și nedrept ca AA-ul să lase impresia că poate să rezolve alte probleme sau că știe ce să facă în privința dependenței de droguri, de exemplu. O altă recomandare este ca nici un grup AA să nu fie intitulat după numele unei persoane, în viață sau decedată, fie ea membră în AA sau nu. Acesta este, un mod de a pune “principiile în fața personalităților”.

Ce fac membrii AA?

 “Sunt responsabil… atunci când cineva, undeva întinde mâna după ajutor, vreau ca mâna AA să fie mereu acolo și pentru aceasta sunt responsabil.” Pe scurt, atunci când noii veniți vin la întâlnirile noastre, vrem ca AA-ul să fie acolo pentru ei așa cum a fost și pentru noi. Este ceva ce noi putem face în mod continuu, doar dacă funcționăm ca grup.

Dar, pentru ca un grup să funcționeze, trebuie făcute tot felul de treburi. Doar prin eforturile combinate și angajamentele membrilor de grup este posibil ca:

  – Locul de întâlnire să fie curat și întreținut.

  – Sala să fie pregatită pentru întâlniri la orele programate.

  – Să fie colectate contribuții și să fie în mod corect, repartizate și cheltuite;

  – Literatura AA, alte materiale, reviste informative să fie la dispoziție;

  – Răcoritoarele și gustările să fie cumpărate și pregătite.

  – Membrii AA din zonă să afle de existența grupului și să îl găsească ușor.

  – Să se răspundă chemărilor de ajutor.

  – Problemele grupului să fie identificate și rezolvate.

  – Să fie menținut contactul cu alte grupuri AA din zonă, regiune, țară și să se aibă grijă ca prin acțiunile luate să nu afecteze alte grupuri AA sau AA-ul în întregime.

De ce fel de voluntari avem nevoie?

Pentru a face toate aceste servicii, este nevoie de oameni. Cei mai mulți dintre noi sunt de acord ca AA-ul nu ar trebui să fie “organizat”. Oricum, fără a pune în pericol angajamentul nostru de a proteja Comunitatea noastră spirituală și democratică, putem “constitui consilii sau comitete de servicii care sunt direct responsabile față de cei în slujba cărora se află.” ( Tradiţia Nouă). În AA, aceşti “servitori” sunt aleşi de grup, de obicei, pe perioade limitate de timp. Aşa cum ne aminteşte Tradiţia 2, “Conducătorii noştri nu sunt decât servitori de încredere; ei nu ne conduc.”

Fiecare grup poate să fixeze perioada de minimă abstinență pe care o solicită membrilor care doresc să ocupe orice fel de funcţii în AA. În general, perioada pentru care optează grupurile AA este de la șase luni la un an și chiar mai mult.

Aceste funcţii pot să aibă titulaturi diverse, dar, în AA, titlurile nu aduc onoare și autoritate, ci au doar rolul de a descrie serviciile și responsabilitățile pe care le are. Mai mult, s-a descoperit ca dându-le oamenilor de lucru doar pentru a-l ajuta să se mențină abstinenţi, nu are efectul scontat; în schimb, alegerea reprezentenților are drept scop bunăstarea comună a grupului. În momentul alegerii este binevenită o revizuire a Tradiţiilor 1 ș 2.

Grupurile individuale au multe căi de a se asigura că serviciile necesare vor fi îndeplinite cu un minimum de organizare.

Iată care ar fi, în general, funcţiile stabilite de cele mai multe dintre grupuri pentru ca grupul să poată funcționa bine:

Responsabilul grupului: serveşte grupul pentru o perioadă limitată de timp-de la șase luni la un an; experienţa ne sugerează că acesta ar trebui să fie abstinent de o cel puţin un an de zile și ar fi ideal ca acesta să fi ocupat anterior o anumită funcţie înainte chiar și într-un alt grup. Acesta coordonează activitatea alături de ceilalţi aleși și de acei membri care își asumă responsabilități, precum literatura AA, primirea oaspeţilor/noilor veniţi, pregătirea răcoritoarelor, programarea întâlnirilor individuale în cadrul grupului, etc.

Cu cât acesta este mai informat despre ceea ce este AA-ul ca întreg, cu atât vor putea să își îndeplinească mai bine funcţiile. Prin amintirea permanentă a Tradiţiei 1 și încurajarea membrilor să se familiarizeze cu tradiţiile, vor fi de folos în asigurarea unui grup AA “sănătos”.

Secretarul: trebuie să își asume diferite responsabilități ca și servitor al grupului, uneori chiar să le suplinească și pe cele ale responsabilului de grup, atunci când acesta nu e disponibil. Fiecare grup își are propriile sarcini pentru acest secretar, care, atunci când nu există și alţi servitori, trebuie să:

  – să țină membrii grupului informați privind activitățile importante ale AA;

  – să facă și să înnoiască în permanență un dosar STRICT CONFIDENTIAL cu numele, adresele și numerele de telefon ale membrilor grupului – doar cu acordul direct al fiecărui membru în parte – și să ştie care dintre membri este disponibil pentru apelurile de 12 Paşi;

  – să mențină o evidență a zilelor de abstinență/naştere ale membrilor, atunci când aceasta este o tradiţie în grup;

  – să întrețină un afişier pe care să fie expuse anunţurile AA, informaţii, scrisori, etc.;

  – să se asigure de faptul ca biroul regional, GSO și grupurile din zonă au fost înștiințate de orice schimbare de adresă, de loc de întâlnire sau a reprezentantului grupului;

  – să accepte și să distribuie apelurile de pasul 12 (exceptând cazul în care nu există o persoană responsabilă de acest lucru);

  – să împărtășească față de membrii grupului scrisorile de la alte grupuri.

Tradiția Șapte: “Este bine ca fiecare grup AA să se autofinanțeze după nevoi și să refuze contribuțiile din afara grupului”.

Casier: Grupurile AA se autoîntrețin prin contribuțiile voluntare ale membrilor ei; prin “trecerea coșului” de la un membru la celălalt la întâlniri, se strâng, de obicei, destul de mulți bani pentru a acoperi cheltuielile grupului și pentru a sprijini birourile centrale și regionale. Nimeni nu este obligat să contribuie, dar cei mai mulţi dintre membri o fac. Cei care își permit, sunt dispuși, de multe ori, să contribuie cu o sumă mai mare care să îi suplinească pe cei care nu își permit acest lucru. Fondurile grupului sunt folosite pentru servicii precum:

  – chiria;

  – literatura AA;

  – pregătirea listelor cu întâlnirile AA din zonă;

  – cafea și răcoritoare;

  – suport pentru serviciile AA, suport acordat lunar sau semestrial.

Casierul păstrează o evidență clară și riguroasă și îi informează pe membrii grupului despre gestionarea banilor prin prezentarea unor rapoarte periodice și a unor chitanţe de decont. O bună soluţie este ca banii grupului să fie păstrati într-un cont bancar separat, astfel încât scoaterea banilor din cont să necesite două semnături.

Experienţa AA arată in mod evident faptul că nu e indicat ca un grup să strângă sume de bani cu mult mai mari față de cele necesare – exceptând un fond de rezervă; ideal ar fi ca conștiința de grup să fixeze o sumă de bani care este necesară grupului. Cauza unor conflicte din cadrul grupului se pot datora de multe ori și unor donaţii din afara grupului – fie ele în bani, bunuri sau servicii – care sunt acceptate de către unul dintre membrii. Contribuţiile membrilor trebuie să se înscrie – în cele mai multe grupuri – în suma maximă anuala de 2000 lei; sunt acceptate și donaţiile “in memoriam”, dar doar de la membrii AA și doar până la suma de 2000 lei.

Unii membri AA își sărbătoresc aniversările în AA prin trimiterea unor semne de recunoștință pentru GSO pentru serviciile oferite – de obicei, 10 lei pentru fiecare an de abstinență.

Reprezentatul pentru serviciile generale (GSR): Fiind conectaţi cu alte grupuri și cu birourile generale și regionale de serviciilor, GSR-ul este legătura cu Conferinţa Generală a Servicilor, prin care grupurile din țară își fac cunoscută experienţa și își exprimă conștiința colectivă de grup a AA-ului. Numit uneori “păstrător de încrtedere”, GSR-ul se familiarizează cu A Treia Moștenire a AA-ului – responsabilitatea noastră de a acorda serviciile mai departe în mod gratuit. Ei sunt aleşi de grup, de obicei, pe o perioadă de doi ani pentru a :

  – reprezenta grupul la reuniunile regionale și naționale ale serviciilor;

  – informa membrii grupului despre activitățile serviciilor generale în zonă sau online;

  – primi și comunica grupului orice e-mail de la GSO, inclusiv a scrisorilor informative, inclusiv a Foaiei informative care este principalul instrument de comunicare cu Comunitatea.

  – GSO poate să îi asiste pe membrii grupului în rezolvarea anumitor probleme, mai ales a celor legate de păstrarea Tradiţiilor. Pentru depășirea problemelor, grupurile pot să apeleze oricând la toate serviciile oferite de GSO.

Odată cu alegerea GSR, este aleasă și o rezervă, un “adjunct” cu care acesta poate să își împartă activitățile și care îl poate înlocui pe acesta atunci când nu poate participa la toate reuniunile.

Reprezentantul revistei Noi înșine: rolul acestui reprezentant este cel de a-i menţine pe membrii la curent cu revista Comunitatii AA si de a transmite încurajarea de a rămâne abstinenţi pe care aceasta o oferă prin articolele publicate, articole scrise de membri AA și bazate pe poveştile lor de viață și pe experienţa lor în AA. A Ei anunţa sosirea numerelor noi ale revistei și le comunică membrilor cum anume pot să se aboneze la aceasta.

Responsabilul cu literatura: acesta se asigură că grupul dispune de literatura aprobată de conferință și că aceasta este în mod adecvat distribuită în cadrul grupului.